• We Can Make Your Residence Permission
  • : AXA'dan Kendi Kasko ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teklifinizi Alabilirsiniz(teklif al)
  • Can-Atar Sigorta: Hayatınızı kolaylaştırır . . . (irtibat)
  • Can-Atar Sigorta: Sigortacılık anlayışınızı değiştiriyoruz . . . (irtibat)

İK POLİTİKAMIZ
 

Rekabetin hizmet üstünlüğüne bağlı olduğu inancımızla gerek dış müşterilerimizin gerekse de iç müşteri olarak algıladığımız çalışanlarımızın memnuniyet seviyelerinin ortak bir noktada buluşmasının sağlanması başarılarımızın göstergelerinden biri olacaktır. Bu nedenle iş stratejilerimizin gerçekleştirilmesinde İnsan Kaynakları uygulamalarının varlığının ve etkinliğinin önemli olduğuna inanıyoruz.

  • Tüm çalışanların refah, iş tatmini ve kariyer planlama (mesleki ve kişisel gelişim / eğitim) açısından tatminlerine yönelik iş ortamını sağlamak,
  • Şirket içinde bilgi paylaşımını ve açık iletişimi teşvik ederek şirket takım ruhunu geliştirmek,
  • Şirket stratejileri ile İnsan Kaynakları yönetiminin eş güdümünü sağlamak,
  • Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerine destek olarak başarının ödüllendirildiği bir çalışma ortamı yaratmak,
  • Objektiflik ve duyarlılık ilkeleri ile insan kaynakları uygulamalarını diğer birim yöneticileri ve çalışanlarla birlikte işbirliği içinde yürütmek,
  • Yenilikçiliğin ve yaratıcılığın teşvik edildiği bir kültür oluşturmak